Aktuálne

Ďakujeme  organizácii Koľko lásky o.z. a obci Lendak

Transparentný účet

SK4109000000005200042486

Ďakujeme

Poskytnutie finančného príspevku od nadácie EPH v projekte prevenciou ku zdraviu

    Prostriedky zakúpené prostredníctvom dotácie EPH

Po kliknutí na odkaz v nadpise sa zobrazí galéria prostriedkov, ktoré boli zakúpené prostredníctvom dotácie. 


Kompletné služby pre seniorov

Zákon o terénnych sociálnych službách hovorí, že občan má právo na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo na výber poskytovateľa sociálnej služby. Druh sociálnej služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určujú podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Nepriaznivou sociálnou situáciou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy (Zákon č. 448/2008 Z. z.).

Terénne sociálne služby sa v našom prípade poskytujú prijímateľovi sociálnych služieb priamo v jeho prirodzenom prostredí. Naše služby poskytujeme zvyčajne 24 hodín denne, podľa voľby a potreby prijímateľa sociálnych služieb, prípadne jeho najbližších.

Terénne sociálne služby sú poskytované všetkým, ktorí sa nachádzajú v ohrození sociálneho vylúčenia z dôvodu svojho zdravotného stavu alebo veku. Terénne sociálne služby a celá ich škála je možné poskytnúť na základe vypísania žiadosti a následne podpísania zmluvy. Poskytovanie terénnych sociálnych služieb je potrebné si dohodnúť minimálne 24 hodín pred ich poskytovaním. Vhodným ostáva telefonický, prípadne mailový kontakt tak, aby sme vedeli prijímateľa sociálnej služby alebo jeho rodinných príslušníkov usmerniť.

Každé základné sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu vykonávame zdarma. Prvú návštevu u klienta za účelom ozrejmenia našich služieb, podpísania zmluvy vykonávame rovnako zdarma.

Zmluvu je možné podpísať na priamo určený čas, prípadne bez jeho obmedzenia.

V snahe minimalizovať stresové situácie u prijímateľa sociálnych služieb je našou snahou poskytovať sociálne služby stálym personálom. 

 

Objednajte si naše služby

Vyplňte prosím všetky potrebné údaje a mi sa Vám ozveme čo najskôr