Cenník sprievodcovskej a predčítateľskej služby

Sprievod:

Na lekárske vyšetrenie                                                                                5,00€/hod.

Na vybavenie úradných záležitostí                                                             5,00€/hod.

Do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania                                 2,00€/hod.

Pri nakupovaní                                                                                              5,00€/hod.

Spoločenské aktivity                                                                                    5,00€/hod.

Sociálne aktivity                                                                                           5,00€/hod.

Predčítateľská služba:

U lekára                                                                                5,00€/hod.

Na vybavovanie úradných záležitostí                                  5,00€/hod.

Pri nakupovaní                                                                      5,00€/hod.

Spoločenské aktivity                                                             5,00€/hod.

Sociálne aktivity                                                                     5,00€/hod.