Cenník za opatrovateľské a odľahčovacie služby


Jednorázová hodinová sadzba za bežné úkony a činnosti opatrovania:


Pracovný deň hodinová opatrovateľská služba

Pondelok - Piatok                                                                            5,00€/hod.

Sobota - Nedeľa, sviatk                                                                   7,50€/hod.

Príplatok za nočnú službu*                                                               1,20€/hod.


Jednorázová 4 hodinová sadzba za bežné úkony a činnosti opatrovania

Pondelok - Piatok                                                                        15,00€/4hod.

Sobota - Nedeľa, sviatky                                                           25,50€/4hod.

Príplatok za nočnú službu*                                                              1,20€/hod.


Jednorázová 8 hodinová sadzba za bežné úkony a činnosti opatrovania

Pondelok - Piatok                                                                       27,00€/8hod.

Sobota - Nedeľa, sviatky                                                           49,00€/8hod.

Príplatok za nočnú službu*                                                              1,20€/hod.


Jednorázová 24 hodinová sadzba za bežné úkony a činnosti opatrovania

Pondelok - Piatok                                                                     90,00€/24hod.

Sobota - Nedeľa, sviatky                                                        150,00€/24hod.


              Mesačné paušálne platby za opatrovateľskú službu


Mesačná sadzba za 4 hodinovú opatrovateľskú službu

Pondelok - Piatok                                                        160,00€/osoba/mesiac

Príplatok za nočnú službu*                                                               1,20€/hod.

Príplatok za ďalšieho člena domácnosti**                    70,00€/osoba/mesiac


Sobota - Nedeľa, sviatky                                                13,00€/osoba/4 hod.

Príplatok za nočnú službu*                                                               1,20€/hod.


Mesačná sadzba za 8 hodinovú opatrovateľskú službu

Pondelok - Piatok                                                       250,00€/osoba/mesiac

Príplatok za nočnú službu*                                                               1,20€/hod.

Príplatok za ďalšieho člena domácnosti**                    85,00€/osoba/mesiac


Sobota - Nedeľa, sviatky                                              24,50€/osoba/8hodín

Príplatok za nočnú službu*                                                               1,20€/hod.


Mesačná sadzba za 24 hodinovú opatrovateľskú službu


Pondelok - Piatok                                                       500,00€/osoba/mesiac

Príplatok za ďalšieho člena domácnosti**                  100,00€/osoba/mesiac


Sobota - Nedeľa, sviatky                                                  75,00€/osoba/deň

*Nočná služba od 22:00 hod. do 6:00 hod.

**Príplatok za každého ďalšieho člena domácnosti, ktorý je odkázaný na opatrovateľskú službu