Cenník sprostredkovania osobnej asistencie

Príprava zmlúv o poskytovaní osobnej asistencie medzi fyzickou osobou a poskytovateľom osobnej asistenčnej služby                                                                                     10,00€/úkon

Vyhľadávanie asistentov                                                                                          10,00€/úkon

Sprostredkovanie prijímateľa sociálnej služby a osobného asistenta                    5,00€/úkon

Pomoc pri spracovaní výkazov osobnej asistencie                                                10,00€/úkon

Riešenie konfliktov medzi prijímateľom sociálnej služby a osobným asistentom  10,00€/hod.

Zabezpečenie náhradného asistenta                                                                      10,00€/úkon