Dotácie a projekty

Ústredným cieľom a zmyslom našej práce je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, čím sa snažíme o zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby (seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) v čo najdlhšej miere v ich prirodzenom domácom prostredí. Pre poskytovanie domácej opatrovateľskej služby sme sa rozhodli, nakoľko na Slovensku dlhodobo vnímame výraznú absenciu sociálnych služieb v prirodzenom prostredí odkázanej osoby, nakoľko aj z praxe vieme, že zmena prostredia, hlavne v staršom veku, môže prispieť v mnohých prípadoch k úpadku fyzického aj psychického zdravia, čo môže mať v pokročilom veku fatálne následky.

Pre nedostatok domácej opatrovateľskej služby na trhu sme sa v snahe rozšíriť naše kapacity rozhodli v priebehu roku 2021 zapojiť do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II.

Projekt Domáca opatrovateľská služba v Prešovskom samosprávnom kraji podporený nenávratným finančným príspevkom z OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 sme spustili v decembri 2021. Aj vďaka projektu sme dokázali výrazne navýšiť počet zamestnancov aj počet prijímateľov sociálnych služieb - zatiaľ čo k 31.8.2021 (t. j. obdobie pred zapojením sa do výzvy) sme evidovali 8 prijímateľov sociálnych služieb a 8 zamestnancov na pozícii "opatrovateľ/ka", k 31.12.2021, teda po spustení projektu, to bolo už 15 prijímateľov sociálnych služieb a 18 zamestnancov na pozícii "opatrovateľ/ka" a k 31.12.2022 (t. j. rok po spustení projektu) 21 prijímateľov sociálnych služieb a 21 zamestnancov na pozícii "opatrovateľ/ka".

Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme v rozsahu 4, 8 a 12 hodín denne, pričom ku každému klientovi pristupujeme individuálne na základe vypracovaného individuálneho plánu vypracovaného po vstupnom šetrení v domácnosti prijímateľa.