Cenník sprostredkovateľskej tlmočníckej služby

  • Príprava zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou a poskytovateľom tlmočníckej služby                                                                                            10,00€/úkon
  • Vyhľadávanie tlmočníkov                                                                                 10,00€/úkon
  • Sprostredkovanie prijímateľa sociálnej služby a tlmočníka                             5,00€/úkon
  • Pomoc pri spracovaní výkazov tlmočníckej služby                                         10,00€/úkon
  • Riešenie konfliktov medzi prijímateľom sociálnej služby a tlmočníkom          10,00€/hod
  • Zabezpečenie náhradného tlmočníka                                                             10,00€/úkon