Cenník terénnej sociálnej služby krízovej intervencie


Paušálna platba za bežné odborné, obslužné a ďalšie činnosti terénnej sociálnej služby krízovej intervencie:


Pracovný deň

Pondelok - Piatok 08,00 - 16,00 hod.                                                    5,00€/hod.

Pondelok - Piatok 16,00 - 22,00 hod.                                                    9,00€/hod.

Pondelok - Piatok 22,00 - 08,00 hod.                                                  12,00€/hod.


Dni pracovného pokoja a sviatky

07,00 - 16,00 hod.                                                                                  12,00€/hod.

16,00 - 07,00 hod.                                                                                  15,00€/hod.


Sociálne činnosti bez úhrady

Vyhľadávacia činnosť                                                                              0,00€/hod.

Základné sociálne poradenstvo                                                             0,00€/hod.

Sociálna rehabilitácia                                                                              0,00€/hod.

Rozvoj pracovných činností                                                                    0,00€/hod.

Sprostredkovanie                                                                                    0,00€/úkon 

Výchova                                                                                                   0,00€/hod.

Preventívna aktivita                                                                                 0,00€/hod.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov                0,00€/hod.

Výdaj stravy alebo potravín                                                                    0,00€/hod.