Cenník prepravnej služby

Preprava objednávateľa bez sprievodu                                                      0,40€/km/osoba

Preprava doprovodu objednávateľa                                                           0,52€/km/osoba

Stojné 0,20€/každá začatá ½ hodina

Parkovné, ak je nutné ho zaplatiť podľa dokladu o platbe parkovného